Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

InstytutKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Zespół

Zespół szkolenia teoretycznego

Bajor Małgorzata Marczewska Joanna dr Radzio Rafał
Bąk Ewa Mędrzejewska Anna Skowrońska Joanna
Dobromirski Łukasz Niemczuk Katarzyna Sobański Wojciech
Dworczyk-Dreszer Anna Noch Danuta dr Woźniak Adam
dr Kołaszewska Maria dr Pawlik Jerzy Woźniak Marianna
Lissewska Anna Prochownik Kinga Wyrzykowska Katarzyna
Łodej-Sobańska Wiesława dr hab. Prot-Klinger Katarzyna Wyrzykowski Tomasz

Zespół terapeutów i superwizorów

Szkoleniowi Analitycy Grupowi i Superwizorzy IAGR:

Bajor Małgorzata kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Bąk Ewa kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Dobromirski Łukasz  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
dr Kołaszewska Maria  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
dr Pawlik Jerzy  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
dr Radzio Rafał  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Florczyk Halina  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Jastrzębska Anna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Kudelski Tomasz  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Kwiatkowski Roman  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Lesiński Roman kandydat na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Lissewska Anna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Łodej-Sobańska Wiesława  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Marczewska Joanna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Mędrzejewska Anna kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Nęcka Justyna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Niemczuk Katarzyna kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Noch Danuta  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
dr Passowicz Piotr  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Prochownik Kinga  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
dr hab. Prot-Klinger Katarzyna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Sawicka Izabela kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Skowrońska Joanna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Sobański Wojciech  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Straburzyńska Mirosława kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Styła Rafał kandydat na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Surowiec Ewa kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
dr Suszek Hubert kandydat na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Woźniak Marianna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizora IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Wrzesień Katarzyna  Szkoleniowy Analityk Grupowy Superwizor IAGR pacjenta indywidualnego oraz grupy
Wyrzykowska Katarzyna kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Wyrzykowski Tomasz kandydat na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR
Zemło Agnieszka kandydatka na szkoleniowego analityka grupowego i superwizora IAGR


Dofinansowania

Zasady otrzymania dofinansowania do udziału w konferencji

1. Instytut Analizy Grupowej „Rasztów” dofinansowuje aktywny udział w konferencjach krajowych lub udział w konferencjach zagranicznych dla swoich członków. Celem dofinansowania udziału w wydarzeniach naukowych jest umożliwienie członkom Instytutu poszerzanie wiedzy, rozwijanie kontaktów naukowych i promowanie analizy grupowej oraz reprezentowanie Instytutu na forum naukowym w kraju i za granicą.

2. Otrzymanie dofinansowania do uczestnictwa w wydarzeniu naukowym oznacza reprezentowanie Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów” oraz podanie Instytutu w afiliacji na pierwszym miejscu

3. Osoba starająca się o dofinansowanie swojego uczestniczenia w konferencji lub innym wydarzeniu naukowym proszona jest o nadesłanie następujących informacji:

1. Nazwa wydarzenia, termin oraz temat (np. Konferencja naukowa IAGR „Znaczenie settingu analitycznego w psychoterapii i indywidualnej i grupowej” 16 czerwca 2014 roku)

2. W przypadku aktywnego udziału w konferencji temat własnego wystąpienia oraz jego abstrakt

3. Koszt opłaty konferencyjnej i kosztów związanych z ewentualnym dojazdem i zakwaterowaniem

4. Otrzymanie dofinansowania do udziału w wydarzeniu naukowym zobowiązuje do nadesłania w terminie 14 dni od zakończenia wydarzenia sprawozdania do komisji naukowej. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Instytutu lub w Biuletynie IAGR a jego abstrakt na facebooku IAGR. Celem sprawozdania jest udostępnienie zdobytej wiedzy i wrażeń z konferencji innym członkom Instytutu.

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor