Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Konferencja NA POGRANICZU PSYCHOZY 2016
 

Honorowym gościem i głównym prelegentem będzie profesor Bent Rosenbaum, psychoanalityk, lekarz psychiatra, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Kopenhaskiego oraz starszy pracownik naukowy Kliniki Psychoterapii Psychiatrycznego Centrum w Kopenhadze. Profesor Rosenbaum jest analitykiem szkoleniowym Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Pełnił funkcję prezesa Duńskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (1998-2000), a w latach 2003-2011 prezesa Duńskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego. Prowadzi własną praktykę psychoanalityczną i psychoterapeutyczną. Od lat jest aktywnie zaangażowany w działalność międzynarodowego towarzystwa International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (ISPS).

 

Od ponad trzech dekad profesor Rosenbaum interesuje się psychoterapią osób z doświadczeniem psychozy. Był głównym badaczem w wielu projektach poświęconych tej tematyce. Obszar jego zainteresowań naukowych obejmował pracę z osobami w trakcie pierwszej hospitalizacji po epizodzie psychotycznym oraz osobami w okresie prodromalnym. Kierował również realizacją narodowego projektu dotyczącego psychoterapii schizofrenii (Danish National Schizophrenia Project) oceniającego skuteczność psychodynamicznej psychoterapii psychoz w porównaniu do standardowego leczenia. W ostatnim okresie zajmował się również tematem traumy psychologicznej.

 

Program Konferencji obejmuje:

   Wykład profesora Benta Rosenbauma, w którym przedstawi swój sposób myślenia i pracy z osobą z doświadczeniem psychozy.

   Komentarz do wykładu przedstawi prof. Katarzyna Prot-Klinger.

 

   Demonstrację dwóch przypadków klinicznych, których superwizję na forum plenarnym poprowadzi prof. Rosenbaum.

 

   Dyskusję panelową, w trakcie której jej uczestnicy zastanowią nad tematem „Dekompensacja psychotyczna pacjenta – klęska terapeutyczna czy droga do zdrowia?”

 

   Sesję social dreaming, która zakończy konferencję, a którą poprowadzi Joanna Skowrońska, analityk grupowy.

 

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, uprzejmie prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia załączonego do niniejszej wiadomości na adres konferencja@psycheplus.pl oraz dokonania opłaty zgodnie z poniższą tabelą. Uwaga: opłaty zniżkowe obowiązują do 14 marca 2016.

 

Opłatę za konferencję należy dokonywać na rachunek Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów" (ul. Genewska 9a, 03-963 Warszawa, z dopiskiem "KONFERENCJA NA POGRANICZU PSYCHOZY) : BZWBK 75-1090-1694-0000-0001-0271-1433

 

 

W razie pytań, prosimy o kontakt drogą e-mailową konferencja@psycheplus.pl lub telefoniczną: 22-699-02-02 .

Z poważaniem,

Komitet Organizacyjny,

Komitet Organizacyjny: Katarzyna Prot-Klinger, Anna Gruszka, Małgorzata Jędrasik-Styła, Tomasz Wyrzykowski.

 

OPŁATY KONFERENCYJNE

 

Opłata do 14.03.2016

Opłata po 14.03.2016

 

Opłata normalna

 

200zł

 

250 zł

Opłata zniżkowa: osoby szkolące się w IGAR, członkowie PTPSPP, członkowie zespołu PSYCHE PLUS

 

160zł

 

200zł

 

Studenci APS i koordynatorzy praktyk studenckich*

 

60zł

 

Opłata w dniu konferencji

 

300zł

 

 

*Liczba miejsc ograniczona; decyduje kolejność zgłoszeń. Przed dokonaniem wpłaty prosimy o kontakt e-mailowy (konferencja@psycheplus.pl ) lub telefoniczny z sekretariatem ośrodka Psyche Plus 22 699 02 02.

 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor