Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

II Etap szkolenia

Kurs II : Szkolenie w analizie grupowej.

Do kursu II mogą przystąpić:

1. Osoby, które wybrały ścieżkę krótkoterminową i ukończywszy szkolenie w Psychoterapii indywidualnej i grupowej uzyskały Certyfikat Psychoterapeuty. Po wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

2. Osoby, które wybrały ścieżkę długoterminową po drugim roku szkolenia w Kursie I i zaliczeniu pierwszego seminarium klinicznego grupowego. Po napisaniu pracy na temat terapii indywidualnej i  zdaniu egzaminu oraz  wypełnieniu warunków Kursu II mogą uzyskać  Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Analityka Grupowego IGAR

 

Szkolenie w Kursie II obejmuje:

 

Udziału w grupie superwizyjnej, do której szkolący powinien dołączyć na etapie konsultacji pacjentów, tworzenia i prowadzenie małej zamkniętej grupy analitycznej min. 100 godz. (ponad dwa lata). Dla osób, które poprowadziły grupę krótkoterminową ta grupa może być półotwarta

– Prowadzenie małej analitycznej grupy terapeutycznej: min. 200 godz. czyli 100 półtoragodzinnych sesji (około dwa lata)

– Seminarium kliniczno – teoretycznego poświęconego analizie grupowej 30 godz. (Seminarium będzie realizowane w 10 spotkaniach 2,15 min każde. Grupa seminaryjna musi liczyć min. 8 osób)

Doświadczenia Dużej Grupy – 2 godz.

Tematy seminarium

1.    Zjawisko grupy jako całości I

2.    Zjawisko grupy jako całości II

3.    Koncept nieświadomości w psychoterapii grupowej.

4.    Relacja jednostki i grupy I

5.    Relacja jednostki i grupy II

6.    Grupowe rozwiązania obronne: podstawowe założenia, tworzenie się podgrupy, zjawisko kozła ofiarnego i identyfikowanego pacjenta

7.    Dbanie o specyficzne dla grupy czynniki terapeutyczne: odzwierciedlenie, wzmocnienie i rezonans.

8.    Analityczno-grupowa technika pracy: administrowanie dynamiką grupową, ćwiczenia ja w działaniu a praca interpretacyjna

9.    Praca ze snem w grupie.

10. Podsumowanie

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor