Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

01.01.2017
Seminaria/Warsztaty fakultatywne w IAGR

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty z zastosowania psychodramy i technik niewerbalnych w terapii analitycznej i superwizji

 


Psychodrama analityczna oraz techniki niewerbalne są niezwykle pomocnymi oddziaływaniami terapeutycznymi, diagnostycznymi i superwizyjnymi. Znajdują zastosowanie w terapii grupowej i indywidualnej, w grupach na oddziałach dziennych i zamkniętych, w różnego rodzaju treningach, warsztatach i szkoleniach, w pracy z pacjentami głębiej zaburzonymi i młodzieżą. Od dawna metody te wykorzystywane były przez osoby związane z Ośrodkiem Rasztów i Instytutem Analizy Grupowej. Lata praktyki doprowadziły do wykształcenia ich oryginalnej formy, która została opisana w książce pt. Psychodrama i techniki niewerbalne (red. J. Pawlik). Proponowane przez nas warsztaty są - mamy nadzieję cennym - uzupełnieniem powyższej lektury. Psychodrama i techniki niewerbalne bowiem, to przede wszystkim żywe doświadczenie, dla terapeutów cenne także jako własne doświadczenie rozwojowe. Warsztaty będę podzielone na trzy części

krótki wstęp teoretyczne

praca oparta na przykładach klinicznych indywidualnych i grupowych (spisy sesji, opis pacjentów)

doświadczenie osobiste poprzez udział w konkretnych ćwiczeniach, scenkach

  Zaznaczamy, że proponowane zajęcia nie są formą psychoterapii tylko mają formę warsztatową!

TECHNIKI NIEWERBALNE

termin: 14.01.2017; czas trwania: 09.30 - 16.00

plan warsztatów:
* 09.30 - 11.00 wykład plus dyskusja;
* 11.15 - 13.15 doświadczenie osobiste: udział w proponowanych ćwiczeniach w odniesieniu do różnej problematyki i faz terapii;
* 14.00 - 16.00 praca na konkretnych przykładach grupowych i/lub indywidualnych, projektowanie zajęć

cena: 175 pln

PSYCHODRAMA

termin: 04.03.2017; czas trwania: 09.30 - 16.00

plan warsztatów:
* 09.30 - 11.00 wykład plus dyskusja;
* 11.15 - 13.15 praca na konkretnych przykładach grupowych i/lub indywidualnych, projektowanie scenek, projektowanie scen w oparciu o życiorys prezentowany w grupie, grupy psychodramatyczne, praca z głębiej zaburzonymi pacjentami indywidualnymi (zaburzenia odżywiania, interwencja kryzysowa, itp.). Ćwiczenie wybranych technik psychodramatycznych.
* 14.00 - 16.00 Psychodrama w superwizji: praca superwizyjna oparta na materiale przyniesionym przez uczestników. (po wcześniejszym zgłoszeniu)

cena: 175 pln

Prowadzący: Katarzyna Wyrzykowska i Tomasz Wyrzykowski
Prowadzący mają kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii z wykorzystaniem psychodramy i technik niewerbalnych, są współautorami książki pt. Psychodrama i techniki niewerbalne (red. J. Pawlik).analitycznej i superwizji
Psychodrama analityczna oraz techniki niewerbalne są niezwykle pomocnymi oddziaływaniami terapeutycznymi, diagnostycznymi i superwizyjnymi. Znajdują zastosowanie w terapii grupowej i indywidualnej, w grupach na oddziałach dziennych i zamkniętych, w różnego rodzaju treningach, warsztatach i szkoleniach, w pracy z pacjentami głębiej zaburzonymi i młodzieżą. Od dawna metody te wykorzystywane były przez osoby związane z Ośrodkiem Rasztów i Instytutem Analizy
Grupowej. Lata praktyki doprowadziły do wykształcenia ich oryginalnej formy, która została opisana w książce pt. Psychodrama i techniki niewerbalne (red. J. Pawlik). Proponowane przez nas warsztaty są - mamy nadzieję cennym - uzupełnieniem powyższej lektury. Psychodrama i techniki niewerbalne bowiem, to przede wszystkim żywe doświadczenie, dla terapeutów cenne także jako własne doświadczenie rozwojowe.
 

Warsztaty będą odbywać się w siedzibie IAGR na ul. Genewskiej 9A, Warszawa, zgłoszenia do udziału na adres: sekretariat.rasztow@gmail.com, opłaty na konto IAGR: BZWBK 75-1090-1694-0000-0001-0271-1433


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Seminarium Zaburzenia  odżywiania: teoria i praktyka

Zapraszamy na dodatkowe seminarium organizowane w IAGR, prowadząca Marianna Woźniak

czas trwania: 3 seminaria po 1,5 godziny, w terminie sobota 21.01.2017, w godzinach 09:00 - 14:15.

koszt: 330,00 zł (wpłaty na konto IAGR)

Seminarium ma na celu naukę praktycznego wykorzystania wiedzy teoretycznej  w  pracy  z  pacjentami chorującymi na zaburzenia  odżywiania. Podczas spotkania będą analizowane  przypadki konkretnych pacjentów ze szczególnym uwzględnieniem teorii analitycznych, które są pomocne w rozumieniu i pracy z tego typu zaburzeniami. Przypadek zaproponuje prowadząca lub uczestnicy. Spotkanie jest podsumowane praktycznymi wnioskami dla terapeuty, który może wykorzystać je do indywidualnej pracy z pacjentem.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

plan seminarium:

1) Anamneza: na co zwrócić uwagę podczas konsultacji psychoterapeutycznych z pacjentem z zaburzeniami odżywiania?

2) Proces terapeutyczny: budowanie przymierza terapeutycznego, praca nad destrukcyjnymi mechanizmami obronnymi, przeniesienie-przeciwprzeniesienie, progres i impas w psychoterapii w ujęciu wybranych teorii psychoanalitycznych

3) Ramy psychoterapii: ustalenie settingu terapeutycznego

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

4) Podsumowanie/ wnioski

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt pod adresem sekretariat.rasztow@gmail.com.

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor