Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Seminarium: Teoria i praktyka terapii w koncepcji W.R.Biona od 03.02.2018

Autorzy:

Tomasz Kudelski

Tomasz Wyrzykowski

Zapraszamy analityków grupowych i osoby, które uczestniczą w szkoleniu w Instytucie, a które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę na temat analitycznej terapii grupowej i indywidualnej na cykl seminariów na temat teorii W. R. Biona. W trakcie spotkań wspólnie zastanowimy się jak czerpać z koncepcji W. R. Biona oraz jak zastosować jego idee w praktyce. W ramach zajęć postaramy się wspólnie, na bazie przygotowanego materiału klinicznego i teoretycznego, przyjrzeć takim zjawiskom jak: dynamika procesu grupowego, postawa terapeuty, identyfikacja projekcyjna, zawieranie i zawarte, budowanie interpretacji, poziomy interpretacyjne, stany umysłowe, rozwiązania grupowe, wiedza, emocje, obrazy, estetyka itp.
 

Warunki organizacyjne

Raz w miesiącu, sobota od 10.00 do 12.15 (2x60 minut plus 15 minut przerwy)

Terminy: 03.02 (dalsze terminy do ustalenia)

Ilośc spotkań: 5

Cena: 150 pln za spotkanie

 

Plan seminariów

Struktura spotkań:

A.   Analiza wybranych tekstów (materiał teoretyczny)

B.   Dyskusja

C.   Analiza przedstawionego materiału klinicznego w kontekście omawianego fragmentu teorii Biona.

 

Program seminariów wraz z sugerowaną literaturą:

1.    Zarys podstawowych pojęć w teorii Wilfeda Biona i ich odniesienie do praktyki terapeutycznej.

1.    Michał Łapiński, Wstęp, (w) Uwaga i interpretacja, Ingenium 2010

2.    Michał Łapiński, Wstęp, (w) Elementy psychoanalizy, Ingenium 2012

3.    Building on Bion - Lipgar

2.    Teoria psychoz. Psychotyczne i niepsychotyczne stany grupy.

1.    Bion W. R. Redifferentation of the psychotic and non-psychotic personalities. Int. Journal of P-A vol.38 1954;

2.    W. R. Bion, Experiences in groups, rozdział ostatni: Podsumowanie/Przegląd, 1961/2004

3.    Atak na wiązanie i pomieszczanie, porażka w pomieszczaniu i rola odzwierciedlenia.

1.    W. R. Bion, Uczenie sie na podstawie doświadczenia, 2011 (strony 83-89)

2.    J. Gordon, Bionowskie myślenie o grupach po "Experiences in groups" (o -K) (w) Ring of Fire, ed. Schermer, Pines, 1984, tłumaczenie W. Sobańska

3.    W. R. Bion, Second thoughts, 1984 strony 90-92,

4.    R. Hinshelwood, Attacks on refflective space, (w) Ring of Fire, ed. Schermer, Pines, 1984,

4.    Teoria epistemologiczna siatka i budowa interwencji

1.    W. R. Bion, Elementy psychoanalizy, 2012 rozdziały 5-6

5.    Pomiędzy Bionem a Foulkes'em

1.    R. D. Hinshelwood, Bion and Foulkes: The Group-as-a-Whole, Group Analysis, 2007 40: 344

2.    F. Hume, Bion and the group psychotherapy: Bion and Foulkes in the Tavistock (w) The Groups Book, C. Garland (ed.) 2010

UWAGA: literatura może ulec zmianie w wyniku stałych poszukiwań autorów.
 

Tomasz Kudelski, Tomasz Wyrzykowski

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor