Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Wydarzenia – Bieżące

Seminarium fakultatywne ADOLESCENCJA rozumienie, zagadnienia kliniczne, psychoterapia od 23.02.2018

Celem seminarium jest zaprezentowanie wiedzy na temat rozumienia człowieka w okresie adolescencji, w kontekście psychoanalitycznym. Omówienie przygotowania i organizacji pracy terapeutycznej z adolescentem w ramach terapii indywidualnej, rodzinnej i grupowej. Oraz omówienie wybranych zagadnień klinicznych.

Seminarium będzie składało się z czterech spotkań po trzy godziny każde, w sumie 12 godzin.

 

Seminarium będzie prowadzone w oparciu o dwie ogólnodostępne książki:

1)      M.Laufer, M.E.Laufer (2013), „Okres dojrzewania i załamanie rozwoju. Pespektywa psychoanalityczna”, Oficyna INGENIUM

2)      R.Anderson, A.Dartington (red.) (2012), „Przetrwać dojrzewanie. Zaburzenia okresu dojrzewania z perspektywy klinicznej”, Oficyna INGENIUM.

Uzupełnieniem literatury będą artykuły, które uczestnicy seminarium otrzymają w formie skanów przed rozpoczęciem seminarium.

 

Program seminarium:

·          

Wstęp – Proces adolescentny, okres dojrzewania i załamanie rozwoju – klasyczne i współczesne rozumienie adolescencji.

Seminarium – praca z przykładem klinicznym – zatrzymanie czy załamanie rozwoju?

·          

Wstęp – Trudy pracy z nastolatkiem – setting, przeniesienie, przeciwprzeniesienie, dialog.

Seminarium – praca z przykładem klinicznym – elastyczność settingu, współpraca z rodziną i lekarzem.

·          

Wstęp – Zagadnienia kliniczne – problematyka depresyjna, ciało i zamieszanie wokół niego, kłopoty w szkole.

Seminarium – praca z przykładem klinicznym – „trzy w jednym”, diagnoza procesu a nie patologii.

·          

Wstęp – psychoterapia formy grupowe – rodzina i grupa terapeutyczna.

Seminarium – praca z przykładem klinicznym – rodzina jako grupa wielopokoleniowa, możliwości i ograniczenia grupy terapeutycznej.

 

Prowadząca

Ewa Bąk – psychoterapeuta, analityk grupowy, superwizor Instytutu Analizy Grupowej Rasztów; psychoterapeuta, superwizor Instytutu Studiów Psychoanalitycznych im. Hanny Segal; trener PTP.

 

Zapisy na seminarium prowadzi sekretariat Instytutu Analizy Grupowej Rasztów oraz prowadząca Ewa Bąk.

Koszt seminarium to 450 pln

W razie pytań można kontaktować się z prowadzącą: analityk.grupowy@wp.pl

 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor