Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

WydarzeniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Inne

Zapraszamy na Czerwcowy Wykład - w tym roku gościem będzie Thor Kristian Island z Norwegii oraz na Dużą Grupę prowadzoną przez Tomasza Kudelskiego
Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkanie Klubu Dyskusyjnego: BĘDZIEMY DYSKUTOWAĆ ARTYKUŁ AUTORSTWA: K. Bledin, M. Loat, A. Caffrey, K. B. Evans, B. Taylor oraz M. Nitsuna pod tytułem: Czynniki terapeutyczne w świetle oceny najważniejszych wydarzeń w terapii dokonanej przez pacjentów z poważnymi zaburzeniami psychicznymi uczestniczącymi w stacjonarnej terapii grupowej. Group Analysis 2016. KOMENTARZ WYGŁOSI: ANNA MĘDRZEJEWSKA
Dnia 12 lutego 2017 roku zmarła nasza Koleżanka Halina Florczyk - współzałożycielka Instytutu Analizy Grupowej ’'Rasztów’'. Była psychoterapeutką, analityczką szkoleniową superwizorką i nauczycielką psychoterapii. Żegnamy ją z głębokim żalem. Zarząd i Komisja Szkoleniowa Instytutu Analizy Grupowej ’'Rasztów’'
01.01.2017
Zapraszamy wszystkich chętnych, również osoby z zewnątrz na fakultatywne zajęcia: 14.01.2017 & 04.03.2017 Warsztat: Psychodrama i techniki niewerbalne 21.01.2017 Seminarium Zaburzenia odżywiania
© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor