Instytut Analizy Grupowej Rasztów na Facebooku
 

SzkoleniaKontakt

Instytut Analizy Grupowej „Rasztów”
ul. Genewska 9A, Warszawa
tel. 512 331 067 sekretariat.rasztow@gmail.com
więcej... Kontakt

Rekrutacja

Procedura kwalifikacyjna

  • Kwalifikację do szkolenia w psychoterapii prowadzonego w Instytucie Analizy Grupowej mogą przejść osoby z wyższym wykształceniem medycznym lub psychologicznym. W szczególnych przypadkach o przyjęcie mogą się ubiegać absolwenci innych kierunków studiów na poziomie magisterskim oraz studenci ostatniego roku psychologii i medycyny. Przed rozpoczęciem pracy terapeutycznej z pacjentami wymagany jest staż kliniczny.
  • Osoba starająca się o przyjęcie do szkolenia otrzymuje/pobiera za strony ankietę (załącznik poniżej), którą po wypełnieniu, dostarcza/przesyła do Sekretariatu Instytutu z dopiskiem na kopercie „Komisja Kwalifikacyjna – POUFNE” i uiszcza opłatę za procedurę kwalifikacyjną, w wysokości 250,00 zł. Rozpatrzenie ankiety zgłoszeniowej trwa do miesiąca od daty otrzymania.
  • Osoba aplikująca zostaje zapisana na rozmowę kwalifikacyjną do członka Komisji Kwalifikacyjnej, termin rozmowy zostanie ustalony poprzez kontakt telefoniczny.
  • Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej przekazywana jest osobie aplikującej telefonicznie lub drogą elektroniczną. Osoby nieprzyjęte do szkolenia mogą zwróć się do Komisji Kwalifikacyjnej o rozmowę wyjaśniającą powody nieprzyjęcia.

Pierwsze zajęcia dla nowego kursu rozpoczynają się 26.01.2018, przez cały okres szkolenia zajęcia będą odbywać się w czwarte weekendy miesiąca, z wyłączeniem weekendów, wypadających w święta (piątki 17:00-20:15; niedziele 09:00-15:45). W soboty odbywają się blokowe grupy terapeutyczne, dla osób, które wybrały tą formę terapii własnej.

Waruki szkolenia oraz informacje o opłatach - instytut.rasztow.pl/szkolenia-podstawowe.html

 
Szkolenie w psychoterapii IGA Rasztów składa się z dwóch części:

Kursu I: Szkolenia w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej, które kończy się uzyskaniem Certyfikatu Psychoterapeuty IGA

Kurs I: Szkolenie w psychoanalitycznie zorientowanej psychoterapii indywidualnej i grupowej
Składa się:
1. Terapii własnej w małej analitycznej grupie terapeutycznej
2. Teorii i szkolenia w umiejętnościach psychoterapeutycznych
3. Superwizji indywidualnej i grupowej pracy klinicznej
 
Kurs I Szkolenia spełnia wymagania całościowego szkolenia uznawanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, jako podstawa do zdania egzaminu pozwalającego uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty w tych towarzystwach.

Szkolenie w Kursie I kończy się egzaminem końcowym poprzedzonym złożeniem prac końcowych:
1. Opisu terapii indywidualnej
2. Opisu procesu terapeutycznego w grupie

Kursu II: Szkolenia w analizie grupowej, które kończy się uzyskaniem Certyfikatu Analityka Grupowego IGAR.

 
Kurs II: Szkolenie w analizie grupowej
Składa się:
1. Terapii własnej w małej analitycznej grupie terapeutycznej
2. Teorii dotyczącej analizy grupowej i seminariów klinicznych
3. Superwizji grupowej pracy z małą analityczną grupą terapeutyczną
 
Uczestnicy Szkolenia IGAR, po drugim roku szkolenia mogą obrać dwie ścieżki szkoleniowe związane z rodzajem pracy grupowej:
1. Krótkoterminową: jeśli zdecydują się na roczną prace terapeutyczną grupą w warunkach oddziału dziennego, poradni, szpitala itp. mogą uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty IGAR a w przyszłości, jeśli będą tym zainteresowani podjąć szkolenie na Kursie II i uzyskać Certyfikat Analityka Grupowego IGAR
2. Długoterminową: jeśli zdecydują się samodzielne stworzyć i prowadzić dwuletnią małą analityczną grupy terapeutyczną, mogą uzyskać Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Analityka Grupowego.
 
Szkolenie w Kursie II kończy się egzaminem końcowym poprzedzonym złożeniem pracy końcowej stanowiącej opis procesu terapeutycznego w małej grupie analitycznej.

 
Załączniki:
Ankieta zgłoszeniowa na szkolenie

Szkolenie w Poznaniu

Szanowni Państwo,

informuje o naborze na podyplomowe szkolenie w psychoterapii w Poznaniu.

Program szkolenia jest identyczny jak ten realizowany w Warszawie (www.instytut.rasztow.pl – szkolenie, rekrutacja, charakterystyka).

System szkolenia jest weekendowy, raz w miesiącu (piątek i sobota) oraz w zależności od wyboru formy psychoterapii szkoleniowej – raz w tygodniu w grupie ciągłej (1×1,5 godz.) lub raz w miesiącu w grupie blokowej (4×1,5 godz.).

Koordynatorem szkolenia jest p. Joanna Skowrońska, e-mail: asko8@o2.pl

Administratorem szkolenia jest p. Monika Janicka, sekretariat IAG ”Rasztów”, ul.Genewska 9A, 03-963 Warszawa, e-mail: sekretariat.rasztow@gmail.com, tel.512 331 067.

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać pocztą na adres sekretariatu Instytutu z dopiskiem Szkolenie w Poznaniu.

 

© 2015 Instytut Analizy Grupowej. All Rights Reserved.
Opracowanie – Prekursor